EXTERNE WEBSITE

U verlaat de website www.omnivit.be van Sanofi Belgium. Sanofi Belgium is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de externe website. Als u doorgaat zijn de disclaimer en privacyverklaringen zoals op onze website vermeld niet meer van toepassing. Wilt u doorgaan?

X Doorgaan

Rode Kruis

Omnivit steunt de acties van het Belgische Rode Kruis

In België leeft 15,3% van de bevolking onder de armoedegrens en het aantal daklozen wordt geschat op 15.000. Door het verdwijnen van banen, de verhoging van zowel de energie- als de huisvestingskost en de ontoereikende sociale toelagen moet een groeiend aantal mensen leven met zeer weinig of helemaal geen middelen, soms gewoon op straat.

Omnivit steunt het winterplan van het Rode Kruis

Met de winter in aantocht is het voor het Rode Kruis erg belangrijk om vrijwilligers te vinden, maar ook en vooral om fondsen te werven om de meest behoeftigen of daklozen te helpen. Deze fondsen zijn voornamelijk bedoeld om hun voedingsplan te ondersteunen en hun energieplan weer op peil te brengen.

Vanaf november tot maart deelt het Rode Kruis soep, broodjes en koffie uit aan de daklozen. De 10 soepbars draaien op volle toeren, net als de 24 sociale kruideniers.
De vereniging verleent ook zorgen en verdeelt naast hygiëne-kits ook winter-kits (kleding en accessoires tegen de koude). Wanneer de temperatuur zakt, verveelvoudigt ook de energiehulp, niet enkel via energiedistributie (mazout, hout, gas, steenkool, etc.), maar ook via het bekostigen van herstellingen aan verwarmingsketels en kachels.

Omnivit strijdt tegen sociaal isolement, samen met het Rode Kruis.

In België hebben 45% van alle senioren af te rekenen met eenzaamheid. Ook hen komt het Rode Kruis ter hulp met het Hestia-programma. Dit programma biedt hen gezelschap tijdens hun dagelijkse activiteiten en er worden evenementen georganiseerd met het oog op resocialisatie.

Omnivit steunt ook andere initiatieven van het Rode Kruis, zoals de 20km van Brussel die dit jaar plaatsvindt op zondag 31 mei 2015.

Samen solidair!

Dit zou u ook graag lezen

GEZONDHEID & BEAUTY

Makkelijk zelf te maken verzorgingsproducten

Lees meer

Omnivit Hair Care

Kappers geven hun mening !

Lees meer